Landskrona

Hamnbassängen sjuk av gifter – oklart vems ansvar

Efter att P4 Malmöhus låtit göra analys på sedimentprover tagna i södra hamnbassängen i Landskrona säger miljöchefen Jörgen Hanak att miljökontrollerna i Sundet måste bli bättre.

I  veckan startar återvinningsföretaget Befesa Scandust sin produktion igen, efter klartecken från tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen. Men frågor hänger kvar, som till exempel vem eller vilka som bär ansvar för att rena i den förorenade södra hamnbassängen.

I slutet av mars tog P4 Malmöhus med hjälp av dykare två sedimentprover i hamnen. Proverna, som vi lämnade på analys till Alcontrol, visade höga halter av cyanid och tungmetaller i de sediment som togs i ett dagvattenrör nedanför Befesa Scandust.

Rekommenderar fler prover

Vi lät också experter vid Naturvårdsverket och fristående Miljöfirman titta på provrapporterna. Båda experterna, Karl Lilja Naturvårdsverket och Eva Ulfsdotter, Miljöfirman, slog fast att det var höga miljöfarliga halter inne röret, men sa också att det var svårt att dra slutsatser bara på två prover. Det går bland annat inte att uttala sig om spridningseffekten. Båda rekommenderade fler provtagningar och analyser i området.

– Bolagets utsläpp går i en ledning till röret ni tog prov i, som tillhör NSVA. Eftersom det var höga halter av just cyanid och zink är det sannolikt från Befesa, säger Annelie Johansson, miljödirektör på länsstyrelsen.

Jag vet inte om röret är slamsuget och provtaget sedan åttiotalet. Vi har uppmanat bolaget och NSVA att göra rent ledningen.

Enligt Befesa Scandust ordförande, Per-Anders Hjort, är giftresterna i dagvattenröret något man känt till och en sanering ska ske.

– Vi har varit kontakt med NSVA och röret bör rimligen rensas. Men det handlar om små mängder, och är ingen akut problematik på något sätt. Vi tar prover hela tiden och håller oss inom tillståndet.

Oklart vems ansvar

Att det finns föroreningar i södra hamnbassängen är känt, frågan är vem som ska ta ansvar för dem. 

– De prover ni har tagit visar att det är stora skillnader i föroreningsgrad, och det indikerat att man måste utreda närmare hur det ser ut. Det finns en oklarhet i ansvarsfrågan, säger Jörgen Hanak, miljöchef, Landskrona.

Enligt Jörgen Hanak vill man nu titta över kontrollen av vattenmiljön i Sundet. Bland annat vill man att provtagningar görs närmare kusten än vad de görs i dag.

För 30 år sedan kom de första giftlarmen i det här området. Kan det tänkas att det här utsläppen pågått så länge?

– Svårt att säga. Miljöförvaltningen och miljönämnden har under lång tid påtalat att det finns indikationer på att det inte står riktigt rätt till och misstänkt en koppling till cyanid. Det vi vet är det som hänt på Befesa i dag. Det finns väl anledning att tro att det har pågått ett tag innan vi upptäckte det. Men hur länge, kan jag inte uttala mig om, säger Jörgen Hanak.

Behövs total muddring

Kjell Andersson, dykare med ett långt förlutet som ingenjör inom teknisk geologi vid LTH, anser att en total muddring och rensning i hamnen måste till.

Tar man i botten ser man inga bottenlevande djur i sedimenten. Det är en helt syrefri miljö.

– Det finns företag i dag som kan göra en sådan rensning på ett miljösäkert sätt.

Men i industristäder som i Landskrona, får man inte acceptera en död hamnbassäng, det kan ju vara friskt på andra håll?

– Så kan man inte tänka. Fisken vandrar överallt, och man har ingen aning om hur den rör sig innan en människa får den, säger Kjell Andersson.