Ökade krav på fungerande el och kommunikationer vid kris eller krig

2:03 min

För att stärka totalförsvaret uppmanar nu regeringen en rad viktiga myndigheter, landsting och kommuner att se till att de kan fungera vid kris och krig.

Det handlar exempelvis om att de ska kunna arbeta från alternativa, säkra platser och där ha el, säker kommunikationsutrustning och mat.

– I det här ingår att titta på hur man kan verka från alternativa miljöer och skyddade ledningsplatser. Men här ingår också hur man ska kunna förse sig med förnödenheter, hur man ska kunna ha den typ av tjänster och egendom som krävs för att kunna klara försörjningsfrågor. Det här handlar om att bygga en robusthet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Bakgrunden är Sveriges försämrade säkerhetspolitiska läge och riksdagens beslut om att totalförsvaret ska stärkas.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får nu regeringens uppdrag att verka för att myndigheter som arbetar med exempelvis energi, transporter, ekonomiska system och skydd och säkerhet kan fungera vid kriser och arbeta från exempelvis skyddade platser - en förmåga som försämrats sen kalla kriget. Också viktiga kommuner och landsting ska ha samma förmåga.

Dessutom måste de berörda myndigheterna se till att personer krigsplaceras på alla på viktiga tjänster så att de är på plats och systemen fungerar vid höjd beredskap. Peter Hultqvist.

– Det måste tydliggöras vilken uppgift personalen som har vissa typer av strategiska tjänster har i en krigssituation och att det måste in i en samlad planering och att de här personerna med sin kompetens är bundna till utföra de här uppgifterna. De ska också vara tydligt informerade om vilka skyldigheter man har i ett sådant läge, säger Peter Hultqvist.

Regeringen fattar i dag också ett annat beslut där Luftfartsverket, sjöfartsverket, Trafikverket och transportstyrelsen får i uppdrag att redovisa vad de gjort och tänker göra för att säkra att transporter och infrastruktur fungerar vid stora olyckor, sabotage eller i värsta fall krig. Infrastrukturminister Anna Johansson.

– Syftet är att både öka insikten om att det behövs en beredskap, att man har identifierat de mest kritiska transportlederna till exempel och att man tänker in i förväg olika typer av scenarier och har en beredskap att hantera dem.