Regeringen överens med M, KD och C om kärnkraftens framtid

1:48 min

Regeringen beslutade på torsdagen om ett förslag som gör det billigare att producera kärnkrafts-el. Dessutom finns inte längre något slutdatum för kärnkraften – men kärnkraften kommer ändå på sikt att läggas ner i Sverige.

Genom att produktionen av förnybar energi får ett starkare stöd menar miljöminister Karolina Skog, miljöpartiet, att kärnkraften på sikt ändå försvinner.

– Vi lämnar tanken på att det är ett politiskt beslut som ska avgöra hur länge varje kärnkraftsreaktor som drivas. Nu har vi sagt att det kommer att avgöras av marknaden. Och jag vågar förutse att det som kommer att hända är att marknaden för förnybart kommer att konkurrera ut kärnkraften.

Energiuppgörelsen mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna gör att förnybar el blir billigare att framställa. En ökning av systemet med elcertifikat stödjer till exempel produktionen av vind- och solenergi.

Men samtidigt blir även kärnkraftsel billigare att framställa genom dagens regeringsbeslut. Beräkningen av avgiften grundar sig på drifttiden för Kärnkraftverken. Den ökar från 40 till 50 år och inbetalningen till kärnavfallsfonden blir därmed lägre per producerad kilowattimme kärnkraftsel. Effektskatten på kärnkraftsel tas också bort.

Enligt Moderaterna som står bakom energiöverenskommelsen innebär lättnaderna att kärnkraftens fortlevndad är räddad och att sex av tio reaktorer kommer att drivas vidare.

Men miljöminister Karolina Skog menar att kärnkraften ändå kommer att bli mindre lönsam och försvinna som en följd av konkurrensen från de förnybara alternativen.

I energiuppgörelsen finns ett mål om att all energi ska vara förnybar 2040. Men det finns inget slutdatum för kärnkraften. Skulle kärnkraften finnas kvar då, så tillåts den enligt texten i energiuppgörelsen att leva vidare även efter 2040.

Men Miljöminister Karolina Skog är övertygad om att kärnkraften kommer att försvinna:

– Att den är borta 2040 vågar jag vara helt säker på, kanske kommer det att hända redan före det.