Överskuldsättning oroar Finansinspektionen

1:10 min

Konsumenter lockas att ta lån på lån, vilket kan sluta med att räntan de betalar är större än själva lånet. Ett fenomen som främst drabbar människor som redan har ekonomiska problem.

– Det här systemet utgör en risk och är typiskt sätt en väldigt dålig affär för konsumenterna, konstaterar Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Under torsdagen presenterade Finansinspektionen sin årliga rapport om konsumentskydd på Finansmarknaden, och i år lades ett stort fokus på ofördelaktiga lån.

– Det vi pekar på är att det finns en risk att man lägger lån på lån, det vill säga att man förtidsinlöser ett lån och tar ett nytt. Eftersom de här lånen löper på en väldigt hög ränta finns exempel där de totala räntekostnaderna blir större än själva lånebeloppet var från början.

Erik Thedéen säger att problemet med att människor sitter på lån de har svårt att betala, så kallad överskuldsättning, främst rör snabblån och större konsumentkrediter.

– Det handlar alltså inte om bolån, utan det här är lån på upp till 500.000 kronor.

Varför går konsumenter med på de här dåliga villkoren?

– En anledning är att det ofta handlar om rätt små krediter, så månadskostnaden kan te sig som hanterbar, den kan ligga på 400-500 kronor och det kan man kanske avvara. Men om man ser den ackumulerade kostnaden så blir det väldigt mycket pengar när man har betalat tillbaka lånet.

Hur stort skulle du säga att problemet med överskuldsättning är idag?

– Det är ett stort problem för vissa grupper. En del av finansmarknaden täcker alla konsumenter, men många personer kommer aldrig ens i närheten av att närma sig sådana här bolag. 

Erik Thedéen tycker att det faktum att företagen vänder sig mot speciella grupper gör det extra allvarligt.

– Man går på personer som har svårt att ta till sig information och som kan ha ekonomiska problem. Det här är därför inget problem för finansiell stabilitet, men det är ett problem för enskilda individer, ett konsumentproblem.

När det kommer till åtgärder pekar Finansinspektion på att de kommer att göra fler riktade tillsynsinsatser, för att se till att människor inte beviljas lån de inte kan betala. Bland förslag på åtgärder finns bland annat skärpta marknadsföringskrav för långivarna och ränte- och kostnadstak för lånen.

– Sen handlar det om finansiell folkbildning, och det är ett uppdrag vi har fått från regeringen. Vi går ut och talar om att man ska vara vaksam på den här typen av lån. 

– Vi har också sagt nej till ett antal bolag som sökt auktorisation hos oss. På så sätt menar vi att vi har tagit bort en del av avarterna inom den här branschen, säger Erik Thedéen.