Dold skog upptäckt i världens torraste områden

En ny uppskattning av skogsarealen i världens allra torraste och fattigaste områden har gjort att forskare hittat träd och skog som tidigare varit dold, eller i alla fall oregistrerad.

Det handlar om så kallad torrskog, vars kända areal nu plötsligt blivit fördubblad. Sammanlagt motsvarar skogens areal storleken av Amazonas.

Upptäckten kan underlätta för riktade insatser till människor i de områden som allra mest behöver det.

Ungefär hälften av den nyregistrerade skogen ligger i Afrika, resten finns huvudsakligen i Sydamerika och Australien. Fyndet av den dolda skogen gör att jordens totala skogsareal nu får räknas upp med nio procent. 

Att den här skogen tidigare varit oregistrerad beror enligt forskarna troligen på att den saknar ekonomiskt värde, att det rör sig om väldigt stora, torra områden och att skogen och träden är så glesa att det är svårt för datoriserade system att helt enkelt se att det rör sig om skog.

I den här studien har forskarna använt en metod som baseras på satellitverktyget Google Earth, och ritat upp ett slags rutnät över världens torra områden. Sedan har man manuellt räknat alla träd i respektive ruta.

Eftersom många av världens fattigaste bor just i torra områden, är det viktigt att veta hur mycket skog det finns där, menar forskarna.

– De här träden har en betydelse som kanske är svårt för en svensk att förstå. Men träden kan betyda skillnaden mellan liv och död för en fattig bondefamilj, säger Lars Laestadius, adjungerad lektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet och en av författarna till studien.

På vilket sätt, menar du?

– Träden ger skugga, fixerar kväve och gödslar marken, producerar brännved och fungerar som foder till kreaturen. Och blir det riktigt knivigt kan man såga ner trädet, sälja det på marknaden och köpa mat för pengarna, säger Lars Laestadius

Den databas över världens torrskog som nu finns tillgänglig, gör det möjligt att bättre jämföra skogens utbredning i olika torrområden. Det gör att det blir möjligt att bättre rikta insatser och åtgärder till områden som allra mest behöver det, menar han. 

– Vi är skyldiga de här människorna det, säger Lars Laestadius.  

 

Referens: J.-F. Bastin et al, 2017. The extent of forest in dryland biomes. Science. Doi: 10.1126/science.aam6527