Sverige beredd backa om asyl i EU

1:39 min

Regeringen är nu beredd att backa på flera punkter för att EU ska kunna nå en uppgörelse om asylpolitiken före sommaren.

– Om vi ska få ihop alla EU-länder kring en kompromiss så måste vi vara beredda att ge och ta, säger Sveriges migrationsminister Morgan Johansson.

Flyktingfrågan har skapat stor splittring i EU, där flera länder i Östeuropa med Ungern och Polen i spetsen, säger blankt nej till att EU ska ta gemensamt ansvar.

Men nu diskuteras ett inofficiellt kompromissförslag, som Ekot tidigare har rapporterat om, som innebär att motsträviga länder delvis ska kunna slippa ta sitt ansvar och istället betala motsvarande 600 000 kronor till EU per asylsökande.

Varje land tilldelas en kvot, och är skyldig att ta emot minst hälften innan man på det här sättet kan köpa sig fri.

Morgan Johansson tycker att det här upplägget är ok.

– Det viktiga för oss är att det finns en princip som säger att inget land ska kunna säga helt nej till att ta emot flyktingar i en krissituation, att alla måste acceptera att ta emot.

Men sen kan man kompromissa om antalet?

– Ja, där är vi öppna för, säger Morgan Johansson.

Enligt förslaget ska EU också sätta ett tak för antalet asylsökande som ska omfördelas, den siffra som hämtats är 200 000. När taket nåtts och EU står inför en massflyktsituation ska en ny krismekanism triggas igång.

Förhoppningen är att EU ska kunna teckna avtal med så kallade säkra tredje länder, till exempel i Nordafrika, och skicka tillbaka asylsökande dit på samma sätt som i dag sker till Turkiet.

Men det förutsätter att EU först sänker kraven på vad som kan betraktas som ett säkert land. Men här säger den svenska regeringen nej.

– För oss är det viktigt att man har goda förhållanden i de länder man gör upp med, så vi är skeptiska till att sänka kraven på det sättet som har diskuterats, där håller vi emot, säger Morgan Johansson. 

I dag ska frågan diskuteras i riksdagens EU-nämnd inför migrationsministrarnas möte i Bryssel nästa vecka.