Dyno Nobel lägger ner

Dyno Nobels fabrik i Ljungaverk ska läggas ner. I dag fattade bolagets styrelse det formella beslutet. Koncernens vd Dag Mejdell, säger till Radio Västernorrland, att koncernledningen gjort en så grundlig genomgång av fabrikens lönsamhet, att det inte finns nån anledning att avvakta med nedläggningsbeslutet.
Facket hoppades att styrelsen skulle vänta med beslutet tills rapporten som facket beställt från en arbetstagarkonsult är klar. Beslutet om nedläggning går att riva upp, men den möjligheten tror facket är försvinnande liten. Ett 50-tal anställda å ett 15-tal entreprenörer drabbas av nedläggningen.