Östergötland

Risk att bygga på gammal handelsträdgård

1:40 min

Det finns risker med att bygga bostäder på en plats där det funnits en handelsträdgård. I jorden kan det finnas farliga ämnen, som DDT, bly och arsenik.

 – Det kan ju finnas ämnen kvar från de bekämpningsmedel som användes. Till exempel DDT som kom på 40-talet. Det kan vara en risk både för människor och miljö, säger Märta Ländell på Statens geotekniska institut, SGI, i Linköping som arbetar med förorenade områden.

SGI har tillsammans med några länsstyrelser sammanställt den kunskap som finns om tänkbara risker och vad den som tänker bygga bör tänka på.

Handelsträdgårdar låg tidigare i utkanten av städerna. När kommuner växer blir gamla handelsträdgårdar ofta bostadsmark.

Från 1940-talet började bekämpningsmedel användas allt mer för att få bort ohyra och ogräs, ämnen som till en början inte ansågs farliga.

En av dem som väl känner till att gifter användes förr i tiden är Bernt Karlsson, som driver Eriksbergs plantskola utanför Norrköping. En handelsträdgård hans pappa startade för 90 år sedan:

– Nästan alla trädgårdsmästarna som höll på med de här medlen dog i cancer.

Även hans pappa gick samma öde till mötes:

– Farsgubben dog i prostatacancer 62 år gammal. Och medlen är väl en rätt så bidragande orsak till det, säger Bernt Karlsson.

Idag odlar Bernt Karlsson nästan helt utan gifter och handelsträdgården kommer att leva vidare.

För den som tänker bygga på en plats där det tidigare funnits en handelsträdgård kan miljöriskerna minimeras, bland annat genom att ta bort den gamla jorden på platsen och kontakta kommunen miljökontor som ofta har god koll på vilka platser som misstänks vara förorenade.

Men för att vara helt säker på att det inte finns gifter i jorden bör den analyseras, säger Märta Ländell.

– Men det är långt i från alla de gamla handelsträdgårdarna som är så förorenade att det är en risk, säger hon.