Sänkta hyror på nya lägenheter ska minska segregation

9:32 min

På ett gammalt varvsområde i Göteborg ska man tänka nytt när det gäller bostäder, där vissa får betydligt lägre hyra än sina grannar. Debatten går nu het om vem som ska få de här attraktiva lägenheterna. Personer med låg lön eller de som stått längst i bostadskön.

Den gamla varvsindustri är borta sedan länge och containertrafiken har flyttat ut från innerstans kajer. Nu behövs inga nya torrdockor och fartygstrafik – utan bostäder. I Göteborg har en ny vision mejslats fram som ska omvandla det nedslitna och bitvis öde hamnområdet till attraktiva bostadsområden där också vanliga inkomsttagare har råd att bo.

Om två år sätts spaden i marken för den första etappen i Vision Älvstaden, som på sikt ska leda till totalt 25 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser på båda sidor om älven.

De fyra byggbolag som valts ut har gått med på att inte enbart bygga bostadsrätter, utan också hyresrätter där en del har en kraftigt sänkt hyra. Meningen är att personer som annars inte har råd att bo i ett sådant här område ska bjudas ett kontrakt.

I slutet av det här året ska politikerna i fullmäktiga ta beslut om hur området ska utformas, men fortfarande är många viktiga detaljer olösta. Och meningarna är delade - om det är rätt att grannar har helt olika hyror, om det här verkligen lockar andra byggbolag att satsa på hyresrätter och vilka som ska få de attraktiva lägenheterna med låg hyra.