Nordeas riktlinjer spelar ner skattens roll

1:44 min

Nordeas riktlinjer säger att bra affärer är viktigare än låg skatt. Nu kommer kritik om att banken inte följer sina egna riktlinjer.

Regeringen vill höja bankernas avgifter till staten med syftet att stärka banksystemet inför framtida kriser. Nordea ogillar detta och hotar att flytta huvudkontoret till Danmark eller Finland.

Men i Nordeas egna dokument står att man inte ska driva verksamheten med inriktning på att minimera skatten.

– Banken har en policy som säger att deras verksamhet ska vara affärsdriven och inte skattedriven. Den här typen av skatteplanering och hot om att flytta på grund av skatteskäl går stick i stäv mot den policyn, säger Jakob König, finansexpert på Sveriges konsumenter.

– Det är precis det här som banken själv har åtagit sig i sina egna riktlinjer, att bankens verksamhet inte ska vara skattedriven utan affärsdriven, säger König.

En särskild bankskatt har diskuterats länge. Efter hård kritik kom regeringen med ett nytt förslag i februari, en särskild avgift som bankerna ska betala till staten höjs.

Den höjda avgiften till resolutionsreserven, som det heter, är tänkt som en försäkringspremie, så att det ska finnas ett bra skydd den dag då bankerna kanske står inför en ny kris.

Från bankbranschen har det kommit häftiga reaktioner och kommentarer om en straffskatt.

I mitten av mars meddelade Nordeas vd Casper von Koskull att det är mycket möjligt att banken flyttar sitt huvudkontor från Stockholm till Helsingfors eller Köpenhamn, om regeringens förslag blir verklighet.

I Nordeas egna riktlinjer, bankens skattepolicy, står det att bankens inställning ska vara att göra bra affärer, snarare än att minimera skatten.

Ekot har inte lyckats få någon intervju med någon företrädare för Nordea. Men bankens presschef Petter Brunnberg säger i en skriftlig kommentar att bankens verksamhet kommer vara kvar i Sverige oavsett var huvudkontoret ligger.

Jakob König på Sveriges konsumenter håller med om att bankerna ska hålla sina kostnader så låga som möjligt.

– Då måste man fråga sig om en kortsiktig vinst där man smiter från en skatt är mer värdefull för ägarna på lång sikt än att vara en hållbar och ansvarsfull samhällsaktör, säger Jakob König.