Kommunikationsproblem under terrordådet på Drottninggatan

1:40 min

Räddningstjänsten i Stockholm upplevde stora problem med kommunikationssystemet Rakel under terrordådet på Drottninggatan.

Det resulterade bland annat i att delar av ledningen fick åka ner till centrum för att styra insatsen direkt på plats.

– När vi kom ner med styrkorna var det svårt att ha ett samband med dem, de kunde inte rapportera tillbaka vad som hade hänt utan bara lite grann och så var det tyst ett tag till. Det var även svårt med mobiltelefoner så då tryckte vi på med resurser så att vi kunde få grepp på situationen, säger Svante Borg, förbundsdirektör vid Storstockholms brandförsvar.

Exakt varför kommunikationen inte fungerade för Räddningstjänsten vet man inte ännu. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som är ansvariga för kommunikationssystemet Rakel, som bland annat används av Polisen, Räddningstjänsten och ambulanssjukvården, var det aldrig något problem med själva nätet under insatsen på Drottninggatan. 

– Vi har haft möte med våra användarorganisationer och fått den här informationen och det är givetvis allvarligt om man inte kan kommunicera när något sånt här händer. Det vi behöver göra är att ta reda på vad orsaken är till att man inte kunde kommunicera. När vi tittar på vår statistik kan vi inte hitta felet i Rakelnätet. Då får vi helt enkelt gå vidare och se, vad var det då som var orsaken, säger Minna Nyman, verksamhetschef för Rakel och ledningssytem på MSB.

Enligt Svante Borg, vid räddningstjänsten i Stockholm, klarade man insatsen bra trots kommunikationsproblemen, tack vare att man snabbt kunde skicka befäl med ledningskapacitet  till attentatsplatsen. Man ska nu invänta en teknisk analys av händelsen innan man vilka eventuella åtgärder som behövs.

– Vi måste alltid sträva efter ett fungerande samband, det är självklart. Men innan vi drar några slutsatser av vilka bristerna var den här gången måste man ha tekniska analyser. Och det är för tidigt att dra de slutsatserna nu tycker jag.