Professor i stadsplanering: Bygg nya städer i Sverige

1:38 min

Sverige måste satsa mer på infrastruktur, särskilt då spårbunden trafik, för att lösa bostadsbristen. Det anser Göran Cars professor i stadsplanering.

Förtätningen av bostäder i storstädernas har snart nåtts vägs ände, anser Göran Cars professor i stadsplanering vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Han har skrivit en rapport om hur bostadsbyggandet ska kunna öka. För att lösa bostadsbristen måste Sverige satsa mer på infrastruktur, särskilt då spårbunden trafik. 

– Det som sker i dag är att hemskt mycket av det vi bygger nytt sker i form av förtätning till redan befintliga städer. Och det har i bland fördelar, men bara till en viss gräns. Gör man det här för mycket så fördärvar man de här miljöerna. Man förtätar helt enkelt alltför mycket. Och givet det mycket stora behov av bostäder vi har så tror jag att man måste våga prova nya lösningar också och då är ett effektivt sätt att öka bostadsbyggandet att bygga längst infrastrukturen, säger Göran Cars.

Göran Cars har på uppdrag av Sveriges Byggindustrier sammanställt en rapport om olika metoder för att öka bostadsbyggandet. Och han slutsats är att spårbunden trafik är det bästa sättet att komma åt ny mark och öka bostadsbyggandet.

Regeringen har tidigare utsett en samordnare för att utreda nya hållbara städer – och även Göran Cars är inne på den linjen. Han vill se helt nya städer en bit utanför storstäderna – där infrastrukturen är bra eller kan byggas ut.

–Vi funderar nu på och ligger i startgroparna för att expandera tågkapacitet mellan Stockholm och Uppsala. Där är då ett läge som vore ett alldeles utomordentligt att anlägga en ny stad.

Han menar att där både finns en tillgänglighet till stora arbetsmarknader och infrastruktur på plats redan.

– Jag tror att man skulle kunna satsa på helt nya stadsbildningar. Vad är det som säger att vi inte ska bygga nya städer? Vi har inte byggt en ny stad i Sverige på hundra år, säger Göran Cars.