Före detta miljöchef dömd

Anders Lidén, före detta vd för det kommunala bolaget Reko i Sundsvall, dömdes i dag för brott mot miljöskyddslagen. Enligt domen har Lidén brustit i kontrollen över Rekos verksamhet, då man under 1996 och 1997 tog emot 27 respektive 32 ton gamla bilbatterier på Blåbergstippen, utan att ha tillstånd för det. Det krävs speciellt tillstånd för mängder över 20 ton per år. Straffet blev 30 dagsböter à 800 kronor.