Genstudie öppnar för nya sätt att se på anorexia

1:32 min

Att anorexia delvis är ärftligt har forskare visat sedan tidigare. Nu ger en genetisk studie fler ledtrådar till orsakerna bakom den här ätstörningen.

Studien har gjorts med dna från 3 495 personer med anorexia och nära 11 000 personer utan ätstörning.

Enligt resultaten kan det här vara en sjukdom med både psykiatriska  och ämnesomsättningsmässiga orsaker. Ett mycket intressant resultat enligt Cynthia Bulik som forskar om anorexia på Karolinska institutet här i Sverige och i USA. Hon är en av dem som varit med och gjort studien.

– Tills nu har vi ansett att Anorexia nervosa helt är en psykiatrisk sjukdom. Men de genetiska sambanden vi upptäckt här gör att vi måste tänka om och se det som en sjukdom med både psykisk och ämnesomsättningsmässig grund, säger hon.

Sambanden handlar bland annat om vissa aspekter av fetma och övervikt. Här verkar det kunna vara samma gener inblandade fast de av någon anledning verkar i helt motsatt riktning.

För att förstå det här tar Cynthia Bulik exemplet med att personer med fetma som gått på diet ofta lätt kan gå upp i vikt igen efteråt. Anorexipatienter som har fått en mer normal vikt igen kan däremot lätt tappa i vikt igen efteråt.

– Det är som att fetma och anorexia ligger i varsin ände på samma skala.

Vilka mekanismer som skulle kunna ligga bakom det här vet forskarna inte än. Det behöver undersökas vidare.

Men Cynthia Bulik tror att studien kommer att sporra forskare ännu mer att titta vidare orsakerna bakom anorexia.

– Det här får oss att känna oss optimistiska inför vårt fortsatta arbete.

Referens: Laramie Duncan et al. Significant Locus and Metabolic Genetic Correlations Revealed in Genome-Wide Association Study of Anorexia Nervosa. American Journal of Psychiatry 12 maj 2017. DOI: 10.1176/appi.ajp.2017.16121402