Cricket på uppsving tack vare nyanlända

1:46 min

Cricket är en av Sveriges snabbast växande sporter. Mycket tack vare många flyktingar från Afghanistan där cricket är en av de populäraste sporterna.

Under de senaste fem åren har antalet cricketföreningar i Sverige ökat från 14 till 61 stycken enligt Svenska cricketförbundet. I Sörmland finns två av dem. 

En av de heter Afghan national fred förening, ANFF, och är hemmahörande i Eskilstuna.

Den började som en kulturell förening men idag har den även ett fotbollslag och sedan 2014 har de ett cricketlag efter önskemål från asylsökande på Hotell Eskilstuna.

Idag kommer det personer från fler håll, både i och utanför länet, oftast nyanlända eller ensamkommande flyktingbarn för att spela med ANFF.

– När de kommer hit och spelar har de lite kul och släpper all stress kring asylprocessen. annars blir de deprimerade, säger Arif Afzalzada som startade laget.