Torv en brandfara i torra marker

1:30 min

Dikade torvmarker med växande skog kan vid torr väderlek utvecklas till rena brandbomber. Det är en slutsats efter den stora skogsbranden i Västmanland, enligt skogsforskaren Gustaf Granath.

– Vi såg det efter skogsbranden i Västmanland som är ett område som är väldigt hårt dikat, och där brann torven upp, säger skogsforskaren Gustaf Granath vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Det här rör områden som dikats för att sätta fart på skogsproduktionen.

I Sverige har vi de senaste 100 åren dikat omkring två miljoner hektar. Risken för skogen och torven ska börja brinna är inte bara ett svenskt problem, utan också ett globalt.

– Det mest kända exemplet hittar vi i Ryssland 2010 då stora områden med dikade torvmarker brann runt Moskva.

Vad görs då för att minska problemen med brandfaran på dikade marker?

I Sverige har man ännu inte börjat åtgärda de här problemen, men i Ryssland avverkar man nu skogen på den dikade marken och dämmer upp dikena.

– Man har storskaliga projekt där man nu försöker återbevattna dikade torvmarker. En anledning till det är brandrisken.

Är då de dikade skogsmarkerna i Sverige så torra att de lätt fattar eld?

– Inte alla hela tiden, men om vi får en riktigt torr sommar så blir de dikade torvmarkerna ordentligt torra. Det är skogsbranden i Västmanland ett exempel på, säger Gustaf Granath.