Länet skonat från svampangrepp

Angreppet av svampen Gremmeniella som drabbat stora områden med ung tallskog i södra sverige ser inte ut att ha drabbat vårt län.
Skogsvårdsstyrelsen har bara fått rapport om ett mindre angrepp i länets södra del. I slutet av 80 talet drabbades våt län av ett liknande svamputbrott med stora skogsskador som följd.