Malmö/Landskrona

Utsläpp i havet försvinner inte av sig själv

5:50 min

Både Malmö och Landskrona är gamla industristäder. Efter decennier av tung industri har man i dag i Landskrona, i den södra hamnbassängen en död havsbotten som behöver renas från miljögifter. Malmö har blivit en kunskapsstad, som återställt delar av hamnen.

I Landskrona finna fortfarande en tung industri och ett varv.

– Om man släpper ut saker så blir det problem, så är det i alla hamnar. Man måste ta hand om utsläppen innan vi släpper ut dem. Allt vi gör inne på land hamnar via åar och vattendrag till slut i havet, säger Michael Palmgren, dykare och filmare och verksamhetschef på det marina kunskapscentret Sea-u, i Malmö.

I samband med en förändring av verksamheter och nybyggen har man en möjlighet att rena och återställa havsmiljön.

– Kockums hade en ränna till sina fartyg vid Västra hamnen, och när CMP utvecklade hamnen fick de tillstånd att lägga rena muddermassor där och ålgräset kom tillbaka.  Och vid Anna Linds plats, kunde man i samband med Citytunnelbyggandet återställa, och där har man nu åter ålgräs, säger Michael Palmgren. 

Vad tänker du att man behöver göra i Landskrona och i området runt södra hamnbassängen?

– Om man begränsar utsläppen, se till att de inte hamnar där, då kan man på sikt få tillbaka en bra biotop inne i hamnarna. Men sedimenten har gamla synder som måste plockas bort, säger Michael Palmgren. 

I Malmö pågår en diskussion om att rena hamnen, så att man kan bada och fiska där.