Elever lär sig källkritik i stort massexperiment

Många unga får en stor del av sina nyheter i sociala medier. Nu ska svenska elever få öva på källkritik samtidigt som de gör vetenskapen en tjänst.

Forskning har visat att det ofta är svårt att tolka nyheter och bedöma dem källkritiskt, oavsett om man är ung eller gammal. 

I höst ska skolungdomar över hela Sverige få öva på just detta, samtidigt som de samlar in värdefull information och data till forskningen. 

Just nu arbetar forskare vid bland annat Uppsala universitet med att ta fram ett webb-baserat verktyg. Verktyget lär ut en forskningsbaserad metod att bedöma nyheters trovärdighet, bland annat genom att syna avsändaren och leta bevis för att det som skrivs faktiskt är sant.

Webbverktyget ska användas i ett stort massexperiment för skolelever till hösten. Forskare och elever ska tillsammans studera vilka nyheter som rör sig i ungas digitala nyhetsflöden och hur trovärdiga ungdomarna anser att nyheterna är.

Experimentet är ett exempel på så kallad medborgarforskning och involverar elever i hela Sverige.

Läs mer om massexperimentet hos Forskarfredag.