Företagare flockas i Köpenhamn

1:56 min

I dag öppnades Ipac 17, en konferens för 1400 anställda på världens alla partikelaccelatorer, från Japan till USA, i Köpenhamn.

Där flockas också företag som vill sälja till denna mycket stora och speciella marknad, bland annat ett antal svenska företag som vet hur man gör.

Men många svenska företag är redan på efterkälken.

– Om man har varit på Max IV och ESS, då har man också mycket lättare att komma in på andra forskningsanläggningar, för det här är en väldigt liten värld. Man ser att de som bygger upp ESS till exempel, många av dem har jobbat på Cern eller andra forskningsanläggningar. Så har man levererat bra där, då har man möjlighet att leverera till många, många fler, säger Nataša Pahlm, ILO-samordnare på Vinnova.

Men här finns företag med erfarenhet, inte minst Christer Herrström på Herrströms Mekaniska i Trelleborg

– Vi har jobbat med Max Lab i Lund i 30 år, Max I, II, III, IV - alla! Max IV har vi jobbat med de sista åren, det var lite svårare att komma in där, men det gick och det hade kanske att göra med kontakter. 

Och Anna Olsson på Scanditronic i lilla Vislanda i Småland:

– Vi tillverkar industrimagneter. De används av forskningsanläggningar och medicinska företag, till exempel cancerbehandling. Vi har några magneter som står nere på Cern, det är rätt spännande.

Och Mats Orup på RFR Solutions i Landskrona

– Vi har bestämt oss för att bli experter på rostfritt eftersom rostfritt är en mycket speciell utmaning, det rostfria materialet beter sig på olika sätt när man tillför energi, till exempel i form av värme.

Liksom Mats Ohlsson på Examec Group i Tomelilla

– Det här är ett mycket intressant område, eftersom det läggs ned miljarder varje år på olika sådana här forskningsanläggningar. Om man får in en fot och man kan höja sin tekniknivå, så har man att göra i den marknaden i många år.

Mats Olsson har en vision om att små svenska företag kan bygga något riktigt stort.

– Och då plockar man in olika specialiserade företag, tills man har täckt alla kunskapsområden. Och så småningom när man gjort detta och har levererat en viss komponent eller del av accelerator... Då har man hittat någonting som man sedan kan bilda ett företag runt, genom att slå ihop dom här små företagen kanske, och på det sättet bilda ett nytt storföretag i Sverige.

Men många svenska företag har inte alls fattat den här grejen, säger Nataša Pahlm på Vinnova, som passar på att smyglansera sitt nya koncept Big Science på Ipac

– Och helt enkelt hjälpa företag in på anläggningarna, att få affärer där.

Är de svenska företagen sent ute?

– Definitivt. Det som har gjorts tidigare, det har inte fungerat optimalt. Det räcker inte att lägga ut information eller göra någon enstaka arrangemang, utan det handlar verkligen om att kavla upp ärmarna och skapa ett större ekosystem för leverantörer.