Ny karta ringar in riskområden för fästingsjukdomar

1:22 min

Fästingområden i Norden där risken att smittas av borrelia och TBE är högre ska märkas ut på en karta.

Nästa år kommer fästingkartor över stora delar av Norden, kartor där man i mobilen direkt kan se i vilka skogar och naturområden där det finns en högre risk för TBE-bärande fästingar.

– När man ska planera sin svamptur eller fågelskådning kan man ju välja ett område där risken för TBE och borrelia är lägre, om samma svampar finns där, säger projektledaren och epidemiologen Rene Bödker vid Veterinära institutet vid Danmarks tekniska universitet.

Underlaget till kartorna är 40 000 insamlade fästingar från cirka 130 platser runt om i Skandinavien, platser som ska vara representativa för olika slags skogar och marker.

Nu sekvenseras fästingarna för ett 20-tal olika sjukdomar de kan bära på. Resultaten samkörs sedan med satellitbilder över hela Skandinavien som ner på en kvadratkilometers upplösning ska visa var risken för exempelvis TBE-bärande fästingar är högre.

Projektledaren Rene Bödker påpekar att de nya fästingriskkartorna även kan utgöra underlag vid beslut om placering av ett nytt dagis eller en campingplats ska byggas.

– Då är det ju bra att undvika "hotspots" för borrelia eller riskområde för TBE, utan i stället välja en plats där risken är lägre, säger han.

Kartorna ingår i EU-finansierade forskningsprojektet Scandtick Innovation.

Mer om fästingkartan och andra skydd mot fästingburna sjukdomar i Vetandets värld.