Lagen om offentlig upphandling

Konkurrensverket granskar Ragundas köp av hyrsocionomer

Efter P4 Jämtlands rapportering inleder nu Konkurrensverket en granskning av Ragunda kommuns köp av hyrsocionomer utan offentlig upphandling.

– Det rör sig om så stora belopp att vi tycker att det finns skäl att titta på det, säger Dick Moberg på konkurrensverket till P4 Jämtland.

Konkurrensverket vill nu att Ragunda kommun svarar på en rad frågor.

Bland annat om det stämmer att kommunen endast gjort så kallade direktupphandlingar av hyrsocionomer sedan januari 2015.

Verket vill också veta hur avtalen ser ut och om kommunen vidtagit några åtgärder för att göra upphandlingar efter annonsering så att fler företag kan lägga in anbud.

En kommun kan göra direktupphandling vid akuta situationer men inte under flera års tid.