#gömdisverige

Migrationsverket utreder förvar i norra Sverige

2:44 min

Migrationsverket utreder möjligheterna att öppna ett förvar i norra Sverige. Något som gränspolisen i Region nord efterfrågat.

Gränspolisen i Region Nord har i uppdrag att hitta och utvisa personer som lever gömda i länet. Regeringen har gett polisen i uppdrag att ökat takten i sin verksamhet så fler kan utvisas. Men närmsta förvar ligger i Gävle, vilket gör det svårt för gränspolisen att utföra sitt uppdrag.

– Bara från Kiruna till förvaret är det ju 100 mil enkel väg, så verkställer vi ett beslut där, så har vi ett dygn på oss att få den här utläningen till förvaret, och det fixar inte vi, säger han.

Får ni släppa folk?

– Det har hänt att vi har släppt folk.

Sverker Spaak, ansvarig för återvändande frågor på Migrationsverket, säger att myndigheten är medvetna om problemet och utreder nu möjligheterna att öppna ett förvar i norra Sverige.

– Norra Sverige är något vi aktivt tittar på nu och vi kommer snart redovisa för Regeringen om det är möjligt att öppna något mindre förvar i norra Sverige?

När kan det öppna i så fall?

– Målsättning är att vi ska kunna öppna en mindre verksamhet i början av nästa år.

Totalt i landet har Migrationsverket ca 400 förvasplatser.