Ozon ska rena vatten från läkemedelsrester

1:30 min

I sommar ska Sveriges första fullskaliga ozonreningsverk tas i drift i Linköping. Det innebär att det mottagande vattendraget Stångån befrias från nästan alla läkemedelsrester som normala reningsverk släpper igenom.

Linköpings kommun satsar 25 miljoner på att i det befintliga reningsverket Nykvarn bygga ett nytt delsteg som ska bryta ner läkemedel med ozon.

– När vi intar läkemedel passerar en del genom kroppen och ut i avloppsvattnet. De hamnar då i våra reningsverk som inte är byggda för att ta hand om de här läkemedelsresterna, säger Anna Lövsén är affärsområdeschef på Tekniska verken i Linköping.

Det krävs alltså en mer avancerad rening för att ta hand om medicinrester. 

– Det är ett väldigt kraftigt oxiderande medel. Vi kommer att tillverka ozon från syrgas, fortsätter hon. 

I vilken grad avlägsnar man läkemedelsrester med den här reningen?

– Det är ganska stor skillnad mellan olika substanser, men vårt pilotförsök visar att vi i snitt kommer att bryta ner 90 procent av substanserna.

Bakgrunden till att Linköping nu satsar på läkemedelsrening är omtanke om stadens å.

– De halter som idag går ut av läkemedelsrester är en risk för de vattenlevande organismerna i Stångån, men också för att vi tror det här är ett område där vi behöver bygga upp mer kunskap, säger Anna Lövsén.