"Fullständigt vansinne att fortsätta träffa barnen"

2:47 min

Sara Landström, docent i psykologi, riktar stark kritik mot att man fortsatte att förhöra barnen i Kevinutredningen. Förhörsmetoderna var fel redan då, menar hon.

– Ur ett forskningsperspektiv och ur ett rättsligt perspektiv så är det ju fullständigt vansinne att fortsätta träffa barnen på det sättet, för att få dem att svara på det sättet som du önskar, säger Sara Landström, docent vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och expert på förhör med barn.

Hon menar också att förhörsmetoderna var fel redan för nitton år sedan.

– Vid den tiden så höll man väldigt sällan mer än ett förhör med barn. Och givetvis kan poliserna ha känt det nödvändigt att hålla fler förhör för att de har fler uppgifter, men inte i den här utsträckningen.

Hon är också kritisk till att barnen inte själva ger någon information, utan får ta ställning till informationen som polisen ger, och att det barnen tillför utredningen inte kan leda till en rättegång.

– Den här förundersökningen avslutas så fort polisen tycker att nu har vi tillräckligt för att säga att de här personerna är skyldiga. Det hade inte hållit rättsligt, säger Sara Landström.