Den politiska klyftan bland samerna

7:18 min

På söndag den 21 maj hålls det val till Sametinget. Närmare 9000 väljare har möjlighet att påverka vilka samiska partier de tycker ska styra Sametingets politiska del de kommande fyra åren.

Och den samiska politiken där nio partier ställer upp i valet är något helt annat än den svenska riksdags- och kommun politiken.

Här råder ingen traditionell höger/vänster skala utan den stora frågan som delar väljare och partierna i två block - är de särskilda rättigheter som följer med renskötseln som tillhör samebyarna som tex rätten att jaga och fiska i vissa områden, förklarar Ragnhild Nilsson, statsvetare vid Stockholms universitet som följer den samiska politiken.

Upphovsrättshavare till Jojk i reportaget: Oscar Sedholm.