Högkonjunktur för företagen i Skaraborg – men inte för handeln

1:33 min

Det starka konjunkturläget för företagen i Skaraborg från i höstas har stärkts ytterligare under våren. Men för handelns del ser läget sämre ut.

Det råder högkonjunktur för de flesta branscher i Skaraborg och Västra Götaland, visar vårens konjunkturbarometer i regionen där ett tusental företag har deltagit.

Men medan det är en fortsatt uppgång för branscher som till exempel fordonsindustrin, byggsektorn, tillverkningsindustrin och transport och logistik är situationen värre för sällansköpshandeln. Försäljningen av varor som till exempel vitvaror, möbler och elektronikprodukter har minskat.

– Hushållen är något återhållsamma i sin konsumtion, med tanke på att vi har ett så bra konjunkturläge, säger Mats Granér, som är samhällsanalyschef i Västra Götalandsregionen.

Han menar att det kan bero på att man amorterar mer på sina bolån i dag, på grund av de nya amorteringskraven som infördes förra året. Dessutom tror han att hushållen väljer att spara i stället för att konsumera.

– Det kan ha att göra med att hushållen sparar i dag för att de förväntar sig att konjunkturen kommer att vända.

Konjunkturläget har ju inte varit så här bra sedan 2007, innan det blev en konjunkturnedgång. När kan man vänta sig att det når en topp och det vänder, tror du?

– Det går faktiskt inte att svara på det. Det som hände 2007 berodde mycket på en extern chock, finanskrisen och Lehman Brothers (en amerikansk investmentbank som gick i konkurs 2008 reds. anm.). Det finns inget som säger att nu, efter en uppgång i fem år, måste vändningen komma. Jag kan inte säga någonting om när vändningen kommer. Däremot kan man förutse att konjunkturuppgången kommer att mattas av efter en sådan här lång uppgång, inte minst till följd att det blir brist på arbetskraft som gör att man inte kan upprätthålla en så stor produktion.