دو برادری که مسئول قتل یک کودک چهار ساله بودند، کنفرانس خبری برگزار کردند

3:01 min

دو برادری که در سال ۱۹۹۸ از سوی پُلیس مسئول قتل یک پسر چهار ساله در آرویکا شناخته شدند، امروز کنفرانس خبری برگزار کردند.

در این کنفرانس خبری دو برادری که ۱۸ سال پیش مسئول قتل کیوین چهار ساله شناخته شدند، روایت خود از این رویداد را بیان داشتند.

بعد از انتشار یک گزارش مستند از طریق تلویزیون سویدن در مورد بازجویی پُلیس از این دو برادر که در آن زمان پنج سال و هفت سال سن داشتند، واکنش‌های فراوانی را در مورد بازجویی نادرست از این دو برادر برانگیخت. اکنون پُلیس این پرونده را دوباره بررسی می‌کند.

برادر بزرگ، کریستین کارلسون، اظهار داشت:

- قبل از پخش گزارش مستند همیشه نگرانی داشتم. وی همچنان اظهار داشت که بیان داشتن این نگرانی‌ها برای مردم یک نوع آزادی است و ما امیدواریم که به آن نتیجه‌ای که انتظار داریم برسیم.  

برادر کوجک، روبین دالین، از انگشت‌نما شدن در جامعه صحبت کرد.

- مردم برای من می‌گفتند که شنیده‌اند که وی در یک قتل شریک هست. من همیشه باید به مردم بیان می‌داشتم که چنین نیست.

به تاریخ ۱۶ اگست سال ۱۹۹۸، جسد کیوین چهار ساله در منطقه ارویکا پیدا شد. در آغاز پُلیس اعلام داشت که دلیل قتل ممکن است یک حادثه باشد، ولی بعد از آن پُلیس احتمال جرم تجاوز جنسی را با این قتل نسبت داد. بعد از ارائه این دو احتمال، پُلیس خواست احتمال قتل کیوین توسط کودکان دیگر را بررسی کند.

بعد از یک هفته برادران کریستین کارلسون هفت ساله و روبین دالین پنج ساله، بازجویی شدند. در جلسه اول این دو برادر به عنوان شاهد بازجویی شدند. در ماه اکتوبر سال ۱۹۹۸ پُلیس اعلام کرد که این دو برادر قتل کیوین را اقرار کرده‌اند.

پرونده کیوین در نوامبر ۱۹۹۸ بسته شد، ولی دادستان هیچگاهی تقاضای شواهد در این زمینه نکرد و پرونده این دو برادر از نگاه حقوقی مورد بررسی قرار نگرفت.