Hoforsbo kandidat i Sametingsvalet 2017

1:37 min

Totalt i landet är cirka 9000 röstberättigade till valet, varav 90 bor i Gävleborgs län.

Anita Drugge i Hofors ställer upp som kandidat för partiet Samerna.

– Som lagen är idag så är inte ättlingar till samerna att betrakta som samer. Och det är ju ett av skälen till att man ska rösta i Sametinget, för det är de frågorna som tinget bland annat jobbar med, säger Anita Drugge.

Varför är det viktigt att rösta om man bor i andra delar av landet?

– Har man sitt ursprung bland samerna så känner man sig utanför i och med att man inte betraktas som same. Och samernas rättigheter och ursprungsbefolkning, och vilka som är samer och inte, är jätteviktigt frågor för samerna, oavsett var i landet man bor, säger Anita Drugge.

Sedan valet 2013 har antalet röstberättigade i Gävleborgs län ökat med strax över 12 procent. Men röstdeltagandet i länet förväntas bli lågt.

– Jag ser väldigt allvarligt på det. Jag ser det i min egen släkt där vi har en diskussion just i de här frågorna. Där man har förtigit sitt samiska ursprung. Min farmor var same, och hon skulle ha varit väldigt stolt om vi hade pratat om oss själva som samer, men det finns en skam i det här, säger Anita Drugge.