Risk för planlös seglats i den bästa av världar

4:06 min

Vetenskapsradions Ulrika Björkstén om naiv optimism när klimathotet tornar upp sig.

Krönika: Detta är en personlig betraktelse. Åsikter som uttrycks är krönikörens egna.

För två veckor sedan uttryckte jag vårt behov av pessimism i en krönika.

Det jag syftade på var den pessimism som föds av insikten om vilka risker vi står inför om vi inte får bukt med klimathotet.

Det handlar om en pessimism som hjälper oss förstå att det kan bli för sent att undvika mycket långtgående konsekvenser för jordens klimat om vi inte agerar snabbt och kraftfullt för att minska utsläppen av växthusgaser. Ja, en pessimism som säger att vi måste inse att det i viss mån redan kan vara för sent, att vissa trösklar i naturen redan kan vara överskridna och att vår uppgift nu är att se till att inte fler överskrids.

Ordet pessimism är laddat, det har jag förstått inte minst av en del av de reaktioner jag fått de senaste veckorna. Begreppet kan misstolkas som en ursäkt för uppgivenhet.

Tvärtom är det optimism vi behöver säger många – framåtanda. Jag håller helt med om att uppgivenhet är dåligt och framåtanda är bra. Men i den optimistiska hållningen ligger också en fara.

Jag tänker på Dr Pangloss i den franske upplysningsfilosofen Voltaires satiriska roman Candide.

Candide växer upp i lyx och bekvämlighet hos en baron på ett slott där han av sin informator Pangloss får lära sig det optimistiska credot att vi lever i den "bästa av världar".

Dr Pangloss budskap är lätt för Candide att ta till sig i sin skyddade tillvaro. Visserligen blir han snart utslängd ur paradiset efter att ha kysst baronens dotter och blir genast tvångsrekryterad till militärtjänst, nästan avrättad och tvingad att delta i strid.

Men, när han till slut lyckas fly armén – vem stöter han då på, om inte Dr Pangloss! Han har också tvingats lämna slottet, drabbats av syfilis och förlorat både öga och öra, men är lika full av tillförsikt som alltid.

Sedan följer en vansinnesresa där Pangloss och Candide genomgår den ena olyckan efter den andra. Deras skepp förliser, de torteras av inkvisitorer, drabbas av den stora jordbävningen i Lissabon – men Dr Pangloss låter sig inte rubbas i sin optimistiska övertygelse. Genom hela resan upprepar han i stället hurtigt hur varje nytt äventyr visar att de lever i den bästa möjliga av världar, och de två forsätter att driva planlöst över världshaven.

Voltaires roman var en kritik av idén att Gud skapat världen på bästa möjliga sätt, och lagt den tillrätta för människan. Han och andra av 1700-talets upplysningsfilosofer ville väcka människan till eget ansvarstagande och ifrågasättande. Det är upplysningens tänkare vi i förlängningen har att tacka för den fantastiska vetenskapliga och tekniska utveckling som gett oss det välstånd och den hälsa vi är bortskämda med i dag.

Men frågan är om det inte också lett till att vi allesammans hamnat i det där skyddade slottet, där vi likt Candide så gärna lyssnar på dr Pangloss försäkran om att vi lever i den bästa av världar, och att allt kommer att ordna sig.

Trots den resa han kastas ut på så lallar Candide länge med, men till slut frigör han sig från sin gamle läromästare och ser verkligheten i vitögat. Romanen slutar därför hoppfullt med att Candide kavlar upp ärmarna och tar sig an det hårda arbetet med att odla sin trädgård för att så småningom kunna skörda dess frukter. Kraften att lyfta spaden får han först då han lämnat optimismen bakom sig.

Den kraften är full av framåtanda, och inte uppgiven alls – just vad vi behöver för att möta de stora utmaningar klimathotet ställer oss inför.