Ribbenvik: Vi har vässat vår förmåga och kapacitet

1:13 min

Regeringen har utsett Mikael Ribbenvik till ny generaldirektör för Migrationsverket. Han har sedan i september 2016 varit tillförordnad generadirektör när Anders Danielsson lämnade posten.

En av de största utmaningarna för myndigheten blir att korta handläggningstiderna för asylsökande.

– Vi ska se till att från och med nästa år ha helt andra handläggningstider, där pratar vi om tre-fyra månader, i stället för 15 månader, så detta är det stora målet för oss på kort sikt, säger han.

Mikael Ribbenvik har jobbat 18 år på Migrationsverket, bland som handläggare, chef för ett av förvaren, och också varit rättschef på myndigheten.

Hans förordnande som generaldirektör löper på sex år. Idag gav han besked att alla som sökte asyl under 2015 och 2016 ska få sina beslut senast under det här året.

Och samtidigt som myndigheten nu ska pressa handläggningstiderna, både vad gäller asylansökningar och anknytningsärenden har egna granskningar inom myndigheten visat att kvaliteten har brustit i asylutredningarna, något som Kaliber på Sveriges Radio rapporterade om i vintras.

Men här ska myndigeten bli bättra sig, är beskedet från den nya generaldirektören.

 – Vi har vässat vår förmåga och kapacitet. Vi kommer inte att lösa den här uppgiften genom att göra avkall på rättsäkerheten, säger han.

Migrationsverket ska nu också ställa om myndigeten. Idag är drygt 8 000 anställda där, men när nu betydligt färre asylsökande kommer till Sverige måste myndigheten också "anpassa kostymen", säger Mikael Ribbenvik.

- Ja ,vi håller på att avveckla många asylboenden nu, och det går i en väldig fart just nu, och det kommer också att få personalkonsekvenser så klart. I första hand vill vi behålla så mycket kompetens som vi kan, och vi har stora uppgifter framför oss, men det blir också tal om uppsägningar, att vi kommer att vara betydligt färre än vi är idag.

Han vill inte precisera hur många färre anställda han ser framför sig. Regeringen har också beslutat om att inrätta en ny överdirektör på myndigheten. Vem det blir är ännu inte klart.