Fortsatt politisk oenighet om bostadsmarknaden

2:03 min

Det har snart gått ett år sedan de bostadspolitiska samtalen bröt samman och fortfarande står de politiska partierna långt ifrån varandra. Två stora knäckfrågor är hyresregleringen och ränteavdragen.

Så sent som i veckan uppmanade Finanspolitiska rådet politikerna att förändra både hyresregleringen och ränteavdragen. Men Finansminister Magdalena Andersson (S) vill inte gå mot marknadshyror och tar Finland som ett varnande exempel.

– Det vi ser att hyrorna har ökat med 40 procent men det har inte blivit fler hyresrätter. Det är problematiskt, det blev inte fler hyresrätter men det blev dyrare att bo, säger Magdalena Andersson. 

Finansminister Magdalena Andersson vill inte låta marknaden sätta hyrorna, just det var ett av Finanspolitiska rådets förslag för att hantera bostadsmarknaden och hushållens skulder.

Rådets andra förslag, att se över fastighetsavgiften, är om möjligt än mer politiskt pest-smittad eftersom den tidigare fastighetsskatten var så illa omtyckt.

Det tredje förslaget, att minska de avdrag som får göras på låneräntor, får stöd av fem av åtta riksdagspartier – Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. 

– Vi måste göra något åt bostadsmarknaden. Vi måste gå mot mindre reglerade hyror så att fler kommer in. Vad gäller ränteavdragen måste man på sikt, tillsammans, gemensamt, i samförstånd fasa ut dem. Det är orimligt att de ska vara kvar som de finns idag, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

Frågan om ränteavdragen ska ha varit uppe under de bostadspolitiska samtalen som ju bröt samman ifjol. Då ska Socialdemokraterna ha velat ändra avdragen men Moderaterna sade nej.

Budskapet från Moderaternas ekonomisk politiske talesperson Ulf Kristersson är nu att alla delar av bostadspolitiken behöver ses över, inte bara ränteavdragen.

– Alla de frågorna är en del av bostadspolitiken. Det har jag aldrig varit främmande för. Men det går inte att börja i en isolerad insats som regeringen vill, att höja skatten genom att ta bort ränteavdragen, säger Ulf Kristersson (M). 

Finansminister Magdalena Andersson uttrycker sig såhär. 

– Om det blir så att hushållen fortsätter att öka sin skuldsättning, då är min bedömning att ingen ansvarskännande politiker kan utesluta att man kan komma att behöva att göra något åt ränteavdragen. Men det kommer inte högt upp på önskelistan eftersom det påverkar människor som redan har köpt sin bostad, säger hon.