Svårt få reda på kostnaderna för fjärrstyrda flygledartorn

Hur mycket pengar Luftfartsverket, LFV, satsat på fjärrstyrda flygledartorn får vi inte reda på från myndigheten. Det är hemligt.

Det vi däremot vet är att LFV från Trafikverket fått över 22 miljoner kronor bidrag mellan år 2014-2016 för att bland annat konceptutveckla och validera fjärrstyrd flygledning.

Och LFV har också blivit lovade från EU. Pengar som ska göra det möjligt med fjärrstyrd flygledning vid de fem planerade Swedavia-flygplatserna. EU-organet INEA (Genomförandeorganet för innovation och nätverk) som sköter EU:s infrastruktur- och forskningsprogram, har redan beviljat LFV 9 miljoner euro för bland annat transport för att kunna införa systemet, d v s över 80 miljoner kronor. Men pengarna från EU har ett motkrav. Investeringarna ska ha skett senast år 2020 för att hela bidraget ska betalas ut.

Enligt beslutet från INEA står EU-bidraget för strax under hälften av den planerade totala kostnaden. Det skulle då alltså totalt handla om över 160 miljoner kronor. Men det är alltså siffror vi inte kan verifiera på grund av sekretessen.