Elever känner sig otrygga på Ljungsbackenskolan

1:11 min

Kritik från Skolinspektionen. Fler vuxna på rasten ska lugna oroliga elever.

Ljungsbackenskolan i Götene har fått kritik av Skolinspektionen.
Orsaken är att flera elever säger att de känner sig otrygga på skolan framförallt i samband med raster.
Lösningen är att ytterligare öka närvaron av vuxna under tider då det kan bli oroligt.

Samtidigt som detta ska hanteras ska man i höst också göra en sammanslagning av klasser i vissa åldrar. Det är en nyhet som oroat föräldrar.
Man menar att det kan ge problem när vissa klasser kan få uppåt 26-27 elever. Men BengtÅke Gindemo tror inte att klassernas storlek är något problem:

– De här antalen är helt normala klasstorlekar. Vi ska ska fortsätta jobba med att se till att utemiljön på raster är bra, säger han.