Riksutställningar i Visby packar ihop

2:16 min

Riksutställningar i Visby går i graven. Det blev bara tio år på Gotland, efter att jobben flyttats till ön, som ersättning för förlorade försvarsjobb.

På Riksutställningar i Visby pågår nu avvecklingen av verksamheten. Myndigheten flyttades till Gotland 2007 som ersättningsjobb efter P18:s nedläggning.

Generaldirektören Jesper Tammilehto säger att det är oklart hur många av de som får gå som blir kvar på Gotland.

Riksarkivet får ta emot alla hyllmeter av utställningshistoria. Margareta Carlsson som är registratorn/GD-sekreteraren står i Visby och packar ner handlingar. Hon hoppas det ska väcka forskares intresse framöver.

År 1965 grundades Riksutställningar med uppdrag att ordna vandringsutställningar med konst- kultur- och naturhistoriska föremål. Målet var att nå publiken utanför storstäderna och att samlingarna i landets museer blev tillgängliga för en större allmänhet.

Vissa länsmuseer kritiserade Riksutställningar i starten och ville istället ha mer egna resurser för att själva göra vandringsutställningar och sprida kulturen regionalt, mer effektivt än en central institution.

Nu - 52 år senare - summerar Riksutställningar en produktion av drygt 1 500 vandringsutställningar.

Att den Socialdemokratiska regeringen 2005 beslutade att flytta Riksutställningar till Visby slog ned som en bomb på arbetsplatsen i Stockholm.

Ett regionalpolitiskt beslut för att kompensera Gotland för förlorade försvarsjobb. Projektledaren Eva Lundqvist var med vid myndighetens flytt till Gotland och får nu också vara med om nedläggningen.

Av de 25 tjänster som finns på Riksutställningar nu är det bara fyra personer som går över till grannhuset i Visby; Riksantikvarieämbetet som fått ansvar för en del av det som Riksutställningar gjort.

Gustav Löfgren, sakkunnig material och design är en av dem som går över, eftersom Riksutställningars studio för teknisk utvecklingsverksamhet med fyra anställda övergår till Riksantikvarieämbetet.

De senaste sex åren har Riksutställningar varit en resursmyndighet för Sveriges museer och utställare genom arbete med omvärldsanalys.

Riksutställningar har haft ansvar för att "prioritera den samtida konstens utveckling och spridning i landet". Men vem som tar över det ansvaret nu är ännu oklart, säger generaldirektören Jesper Tammilehto.