Bättre framkomlighet när tågen inte möts

1:22 min

I oktober kommer miljötillståndet för bygget av Västlänken att förhandlas i mark-och miljödomstolen i Vänersborg.

Det som blir avgörande för hur bygget av pendelspåren och tunneln får gå till.

Allt för att minska besvären med buller , sättningar, vattenföroreningar och påverkan på växtligheten.

Men samtidigt tas också en omfattande ombyggnad av spåren förbi Olskroken upp i domstolen.

Maxkapaciteten på tågtrafiken in till Göteborg är nådd och ligger på omkring 600 tåg per dygn.

Minsta incident och det kan bli omfattande stopp i trafiken. Det vill Trafikverket låta bygga bort med så kallad planskildhet så att tågen från Västra stambanan, Bohusbanan och Norge/Vänerbanan får gå på skilda spår på olika nivåer för att aldrig behöva mötas eller korsa varandra och därmed kan fler tåg passera Göteborg och ansluta till Västlänken.

Vid Olskroken kommer 10 järnvägsbroar och 4 vägbroar byggas och till det behövs 10 kilometer nya spår och även gång- och cykelbroar.

I veckan gick tiden ut för Trafikverket att svara på alla yttranden som kommit in.
När det gäller Olskroken är de få från privatpersoner,säger Trafikverkets kommunikationsansvarige Ulf Angberg.
Desto fler gällande Västlänken.

Enligt mark-och miljödomstolen har man fått in 584 aktbilagor från olika remissinstanser och privatpersoner att ta hänsyn till.

Om utbyggnaden vid Olskroken får klartecken i höst börjar man byggavid planskilda spår sommaren 2018.

Västlänken har också planerad byggstart nästa år, men det kan fördröjas.