Skåne

Avgiften för omskärelser flerdubblas

Avgiften för omskärelser av pojkar på icke medicinska grunder höjs kraftigt i Region Skåne. Alliansen och Sverigedemokraterna röstade bort subventionen.

Alliansen i Region Skåne fick i dag tillsammans med Sverigedemokraterna igenom att patienter ska betala hela kostnaden själv för omskärelser av pojkar på icke medicinsk grund.

Det rödgröna styret hade yrkat på en höjning från dagens 1800 till 3700 kronor, men nu kan ingreppet, om det görs under narkos, komma att kosta uppemot 7000 kronor.

Alliansen fick också igenom att ingreppen får göras under lokalbedövning, när barnen är under tre månader, och under narkos efter två års ålder. Däremellan är det inte tillåtet att göra omskärelser.

Beslutet innebär också det ska göras en ny upphandling av vården, när avtalet med Capio går ut i höst.