Baktierier stänger sjukvård

Vissa avdelningar inom sjukvården på Gotland har tillfälligt intagningsstopp och besöksförbud. Detta sedan det de senaste dagarna upptäckts flera fall av resistenta bakterier inom sjukvården på ön.
En ökning av bakterierna upptäcktes i Stockholmsområdet under vintern och sen mars månad har sjukvården på Gotland höjt beredskapen. Det är oklart hur bakterierna kommit hit och smittvägarna håller på att kratläggas. Under tiden har alltså vissa avdelningar intagningsstopp och besöksförbud.