Just nu

700 grader i marken ångar ut miljögifterna

1:55 min

Genom att värma upp förorenad mark till 700 grader kan man förånga de skadliga ämnena.

Den här för Sverige nya metoden, termisk sanering, används nu på tre ställen i Sverige, bland annat för att rena en av Skånes mest förorenade industritomter, i Kristianstad.

På länsstyrelsens miljöenhet i Skåne har man längtat i åratal efter den här dagen, säger Emilia Larsson.

– Det som är bra med termisk sanering är att man kan sanera på väldigt stort djup, säger hon.

– Här har vi föroreningar ned till 20 meters djup, det är klorerade lösningsmedel som riskerar att påverka Sveriges största grundvattenakvifer (underjordisk bassäng).

– Annars hade vi fått schakta och det slipper vi nu, säger Emilia Larsson.

Det var i mitten av maj den termiska saneringen av tomten i Kristianstad började. Elin Renstam är kommunens projektledare.

– Här står vi på en gammal tomt, där det tidigare legat en kemtvätt, och det har läckt ned klorerade lösningsmedel i marken. Och nu håller vi på att sanera bort det här.

– Först har de borrat 92 hål, 22 meter djupa, där man ska föra ned rören som kom nu, och sedan ska man koppla på ström, säger Elin Renstam.

Det speciella med termisk sanering är att marken hettas upp, som mest till 700 grader, och då förångas de giftiga kolvätena, går liksom upp i rök.

– Och sedan är det ett undertryck i marken där man suger upp den här förorenade luften med klorämnena, och den luften går in i en stor container där det sitter kolfilter som fångar upp de här partiklarna, och det är ren luft som släpps ut senare, förklarar Elin Renstam.

Först i höst börjar saneringen på riktigt, och efter 4-5 månader ska marken vara avgiftad. Emilia Larsson på länsstyrelsen förklarar varför det är värt 46 miljoner att rena just den här tomten på Långebro i Kristianstad.

– Man har ju tagit många prover och gjort undersökningar under många års tid, och kommit fram till att det är så prioriterat att man behöver vidta åtgärder, eftersom man har hittat halter i grundvattnet.

Är Sverige fullt med sådana här tickande miljöbomber som borde åtgärdas?

– Det finns många förorenade fastigheter i Sverige, ja, så vi har mycket arbete framför oss, säger Emilia Karlsson på länsstyrelsen i Skåne.