Vattenbrist hotar i Västernorrland

Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen är bekymmersam, berättar Sveriges geologiska undersökning.

Mot den bakgrunden uppmanar svenska myndigheter till stärkt beredskap, det berättar Sveriges geologiska undersökning (SGU) på sin hemsida.

Myndigheterna uppmanar alla att göra vad de kan för att spara vatten och ber er att följa situationen noga. Det innebär också om att förbereda sig inför eventuell vattenbrist under sommar och höst.

Bakgrunden till dagens vattensituation är för lite nederbörd under de senaste två åren, särskilt under vinterhalvåret. När växtsäsongen nu inletts och dagstemperaturen stiger förväntas situationen bli värre.

Om nederbördsmängderna återgår till det normala kan situationen bli bättre, men troligtvis inte förrän i höst-vinter.