När de odlar på taken slipper de hararna

2:58 min

Kajodlarna William Bailey och Jonas Lindh satte igång för ett par år sedan och tror sig hittat en modell för kommersiell ekologisk stadsnära odling.

Intresset för stadsodling i Göteborg ökar, som P4 Göteborg har berättat den här veckan, och nu uppmanar miljökommunalrådet Ulf Kamne privata företag att upplåta sina tak och gräsmattor för stadsodlare.

Idag finns fem kommersiella stadsodlare i Göteborg.

Kajodlarna William Bailey och Jonas Lindh satte igång för ett par år sedan och tror sig hittat en modell för kommersiell ekologisk stadsnära odling.

Idag har de odlingar i Frihamnen och sen ett par månader på taket på det gamla posthuset vid Drottningtorget som nu är hotell.

Både William Bailey och Jonas Lindh är övertygade om att de går att leva på att odla i stan.

De vill hitta mer ytor att odla på och kan se en ovanlig fördel med stadsodling på tak.

- En fördel är att vi inte har några harar, det hade vi i frihamnen, men här kommer de inte upp, konstaterar de.