P4 Kalmar granskar

Därför granskar vi Länsmusikens chefer

7:41 min

Det var rapporten om bristerna i organisationen som gjorde att P4 Kalmar valde att granska hur länsmusikens chefer hanterat sina tjänstekort.

– Länsmusikens egen styrelse anlitade en utomstående konsult att genomlysa organisationen och det som kommer fram i rapporten är bland annat brister i hur ekonomin hanterats. Konsulten efterlyser större medvetenhet när det gäller kostnader, säger P4 Kalmars reporter Lennart Palm.

Vad som också kommer fram i konsultrapporten är att den skattefinansierade verksamheten, som länsmusiken är, saknar en policy gällande resor, representation och alkohol.

– När vi såg det så bestämde vi oss för att titta närmare på just detta, resor, representation och alkohol, och det gjorde vi genom att gå igenom länsmusikchefen Kjell Lindströms och orkesterchefen Per-Göran Olssons kontokortshistorik. Och där framgår det till exempel att bara länsmusikchefen gick på restaurang för 25 000 kronor under 2015, säger Lennart Palm.

I februari 2016 satte styrelsen ner foten och bestämde att alla utlandsresor måste godkännas av arbetsutskottet, att cheferna ska vara restriktiva med  andra resor och att de måste minska på representationen.

– Detta gjorde att Kjell Lindströms nota för representation stannade på 973 kronor för 2016.