Vetlanda

Trots kommunens beslut: Dammen tas bort

Länsstyrelsen kommer ta bort dammfästet vid Holsby kvarn för att frigöra fiskevägar.

I onsdags kunde P4 Jönköping berätta att kommunen inte köper Holsby kvarn till många närboendes glädje. Vetlanda kommun ville köpa fastigheten med dammen vid Holsby kvarn för att tillsammans med länsstyrelsen frigöra fiskevägar.

Det skulle innebära att dammfästet togs bort och vattenspegeln försvann.

Nu blev inte beslutet så men trots det kommer Länsstyrelsen att ingripa, eftersom dammen måste miljöanpassas.

– Vi har dock inte satt ner foten om vilka åtgärder som kan bli aktuella men de kommer genomföras med en diskussion med ägarna och de närboende, säger Anton Halldén som är länsfiskekonsulent enhetschef på Länsstyrelsen i Jönköpings län, till Smålands-Tidningen.