Rättegång mot Cataláns misstänkta mördare kan vara villospår

2:04 min

En kommande rättegång mot två män i Kongo-Kinshasa, misstänkta för mordet på svenska Zaida Catalán, kan vara ett försök från regimen att vilseleda omvärlden. Det hävdar Jason Stearns, som följer fallet och anses som en av världens främsta Kongoexperter.

– Eftersom den kongolesiska regeringen själv är misstänkt för morden, så måste man förhålla sig med stor skepticism mot varje utspel från det militära rättsväsendet i Kongo-Kinshasa, vilket tidigare självt anklagats för partiskhet.

Det säger den amerikanske Kongoexperten och forskaren Jason Stearns apropå beskedet i lördags från nyhetsbyrån Reuters att kongolesiska myndigheter snart ställer två män inför rätta för morden.

Stearns får stöd av människorättsorganisationen Human Rights Watch, som skriver så här till Ekot:

"Vi tvivlar starkt på de kongolesiska myndigheternas förmåga eller vilja att genomföra en trovärdig, oberoende utredning."

Den video som åtalet mot de två sannolikt bygger på kan vara förfalskad av regimen, säger Stearns.

Bland annat talar vissa av de påstådda milismännen på bilderna, säger han, språk som inte tycks hör hemma i området.

Dessutom ger videon sken av att mordet var planerat i förväg, påpekar Stearns, och menar att det skulle knappast en milisgrupp ha klarat av.

Stearns befarar att den undersökningskommission FN hittills initierat enbart kommer att utvärdera hur FN agerat i fallet.

Han och Human Rights Watch uppmanar sedan tidigare enträget Sverige och USA att genom Säkerhetsrådet sätta igång en FN-utredning som faktiskt söker efter mördarna och deras befälhavare.

HRW skriver i sitt mejl till Ekot att det är avgörande att ett starkt budskap skickas till bland annat den kongolesiska regeringen om att sådana här illdåd får konsekvenser. Vi citerar igen ur Human Rights Watch brev:

"Sverige och USA kan och bör göra mycket mer."