Nationell insats mot byggarbetsplatser - bland annat i Timrå

En nationell insats där flera byggarbetsplatser granskats har genomförts, bland annat i Timrå. Fem förbud att fortsätta arbeta utfärdades på grund av allvarliga arbetsmiljörisker, men byggarbetsplatsen på Östrand fick få anmärkningar.

Totalt kontrollerade myndigheterna trettiotvå företag, inklusive underentreprenörer. På vissa ställen har även Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket och nationella samordningen mot människohandel på Länsstyrelsen i Stockholm deltagit.

Insatsen, där både Arbetsmiljöverket och polisen ingick, ledde till fem förbud att fortsätta arbetet på grund av allvarliga arbetsmiljörisker, liksom elva sanktionsavgifter gällande bland annat bristande fallskydd.

Dessutom omhändertogs ett 20-tal personer för brott mot utlänningslagen, eftersom de arbetade utan tillstånd och en förundersökning mot ekonomisk brottslighet har inletts.

– Oseriösa arbetsgivare låter arbetstagare riskera hälsa och i bland sina liv för att vinna kontrakt. Så kan det inte fortsätta, säger Patrik Hemmingsson, projektledare på Arbetsmiljöverket för inspektion inom arbetet mot osund konkurrens, i ett pressmeddelande.

Totalt nio arbetsplatser inom byggbranschen i Timrå, Stockholm, Norrköping, Örebro och Göteborg, inspekterades.

Kontrollavgifter

I Timrå inspekterades projekt Helios vid massafabriken Östrand. Av de 108 personer som granskades vid bygget var tolv inte inskrivna i den personalliggare som ska finnas vid varje bygge. Där kan det därför bli fråga om krav att betala kontrollavgifter, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket. 

När utländska arbetsgivare har gästarbetare i Sverige ska de anmälas till det så kallade utstationeringsregistret som Arbetsmiljöverket har kontrollansvar för.

Under insatsen träffade man på 140 personer anställda av utländska arbetsgivare. Tre av dem fanns inte med i registret. 

– Här fungerade det bra. I stort sett hade arbetsgivarna uppfyllt sina åtaganden, säger Anita Israelsson vid Arbetsmiljöverket region Nord.

Är du förvånad?

– Det är många arbetsgivare där. Kanske hade jag trott att fler skulle ha glapp i sina listor.

– Arbetet vid Östrand sköttes väldigt bra. De vi träffade hade inga problem att visa ID och sådär, konstaterar Anita Israelsson vid Arbetsmiljöverket i region Nord.

Man hittade inte heller några brott mot utlänningslagen, enligt Jonas Gulin vid gränspolisen.

Insatsen och tillslagen under förra veckan ingår i en större Europol-ledd aktion som handlar om arbetskraftsexploatering. Totalt deltog 24 europeiska länder, uppger Arbetsmiljöverket.