Hägrande bemanningskris för sommarredaktioner

8:31 min

Brist på sjuksköterskor och lärare, det är rubriker som vi är vana att se. Men när det kommer till journalister är det snarare bristen på jobb som brukar understrykas.

Men såhär inför sommartider är situationen på många redaktioner runt om i landet en helt annan. På vissa ställen gapar ännu scheman helt tomma och på andra råder huggsexa om de få journalister som är villiga att jobba.

Vad är det egentligen som har hänt? Och hur påverkas journalistiken?