E22 stängs av i en månad

Ett omfattande vägarbete gör att E22 i västlig riktning, i höjd med Ronneby, kommer att vara helt avstängd under en månad.

Enligt Trafikverket kommer man att stänga av den 12 juni och vägen öppnas senast den 14 juli. Under avstängningen kommer trafiken istället ledas genom centrala Kallinge.

Trafiken i östlig riktning kommer att kunna använda E22 men med begränsad hastighet förbi vägbygget.

Det är på bron som går över Djupaforsvägen som arbetet ska utföras. Det handlar om tätskikt, dräneringssystem samt en del betonglagningar som ska utföras.

E22 kommer vara avstängd i västlig körriktning mellan trafikplatserna Ronneby Norra (57) och Ronneby Västra (56).