Universitetsrektor: Lärosäten ska inte ta politiska hänsyn

2:36 min

Nu kommer det kritik mot att regeringen detaljstyr olika lärosätens arbete. Det är Torbjörn von Schantz, rektor på Lunds universitet, som är kritisk.

Detta apropå att ett uttalande från statsrådet Helene Hellmark Knutsson igår fick BTHs rektor Anders Hederstierna att dra tillbaka sitt förslag om att samla hela högskolans verksamhet i Karlskrona.

– Jag tycker det är olyckligt om regeringen detaljstyr de olika lärosätenas arbete. Politiska ledningar skiftar mellan valen. Om vi inom högskolesektorn skulle styras av olika politiska behov så skulle vår verksamhet tappa all sin mångfald, säger han.

Kritiserade planer
Det var för två veckor sedan som P4 Blekinge kunde avslöja att BTH:s rektor Anders Hederstierna ville lägga ner högskolans campus i Karlshamn och samla verksamheten i Karlskrona. Flyttplanerna fick kritik från såväl studenter som företrädare för näringslivet.

Men det var ett uttalande från ministern för högre utbildning och forskning, Helen Hellmark Knutsson (S) i tidningen Universitetslärararen, som  igår fick Anders Hederstierna att backa från planerna.

– Plötsligt blir det regionalpolitik som högskolorna ska syssla med, och hur passar det med de spelregler som finns om konkurrensutsatthet och kvalitetsprövning? undrar Torbjörn von Schantz.

Hård konkurrens
Anders Hederstiernas oro för att en högskola som inte erbjuder en bra studiemiljö riskerar att försvagas så mycket att dess självständighet hotas delas av Torbjörn von Schantz.

– Om ett lärosäte inte klarar den konkurrensen som finns så minskar tillströmningen av studenter. Det kanske försvagar lärosätet så mycket att självständigheten hotas, säger han.