Tipstelefon når unga med psykos i Norge

1:37 min

Kampanjer riktade till unga som löper risk att utveckla psykos har visat sig framgångsrikt i Norge.

I Stavanger har forskare och behandlare drivit ett särskilt projekt för att nå unga som löper risk att utveckla psykos. De har en tipstelefon där anhöriga, skolpersonal, vänner eller den unga person som mår dåligt kan ringa. Tips-projektet har också lanserats på sociala medier.

I Sverige har flera experter kritiserat psykosvården för att inte nå nyinsjuknade tillräckligt tidigt. Där man sett Norge som en förebild.

Och i Norge verkar kampanjerna ha gett goda resultat, berättar forskaren Wenche Ten Velden Helgestad.

– Dubbelt så många är efter tio år friska, i fullt betalt arbete, bor självständigt, har vänner och har inte haft symptom det senaste året, säger hon. 

Hon har jämfört med några upptagningsområden i Oslo och Roskilde i Danmark där man inte haft samma inriktning på tidiga insatser som i Stavanger. Tiden från att en person får psykossymptom till vård har minskat från ungefär ett halvår till en månad.

Men om just en tips-telefon är det mest kostnadseffektiva sättet att fånga upp unga med psykos, är inte helt entydigt i forskningen. Där det råder vetenskaplig samsyn är att snabb vård är viktig för att få bättre resultat av behandlingen av unga med psykos.

Lyssna redan nu på del 2 i serien om vetenskapen och psykosen: Intensiv satsning på unga med psykos i Danmark och Norge