Självständighetsplaner väcker känslor i Spanien

1:53 min

I Spanien har ett dokument kring Kataloniens planer på självständighet väckt stor uppmärksamhet i dag.

Den regionala regeringen i Katalonien har en plan för hur självständighet ska kunna genomföras oavsett om den spanska regeringen i Madrid tillåter en folkomröstning eller inte. Den spanska tidningen El Païs har sett ett dokument som beskriver hur planerna ser ut.

"Önskar du att Katalonien ska vara självständigt från Spanien?" Det är frågan som den regionala regeringen i Katalonien vill ställa i en folkomröstning.

I dag skriver tidningen El Païs om ett utkast till en lag för brytningen med Spanien som redan har förberetts. Lagen är tänkt att träda i kraft under en övergång till självständighet och reglerar bland annat vem som ska få katalansk nationalitet och vilka lagar som ska gälla i den nya nationen.

Man ska redan ha förberett reformer för att texten ska kunna vinna laga kraft på bara 48 timmar utan att oppositionen ska hinna stoppa den.

Den spanska regeringen i Madrid är emot alla planer på självständighet och vill inte låta Katalonien hålla folkomröstning om frågan, vilket de ändå planerar att göra i september eller oktober.

Den spanske premiärministern Mariano Rajoy var arg när han svarade på journalisters frågor om dokumentet i dag.

– Beslut fattas på demokratiskt sätt i parlamentet. Innehållet i detta dokument är oacceptabelt och beklagligt och jag kan försäkra att det inte kommer att träda ikraft, sade Mariano Rajoy.

De som är för självständighet i Katalonien är framför allt missnöjda med hur mycket pengar regionen ger till staten och hur lite de får tillbaka.

Redan 2014 hölls en folkomröstning där katalanerna röstade för självständighet – en folkomröstning som inte var godkänd och där Kataloniens tidigare president, Artur Mas, dömdes till dryga böter och ett tvåårigt förbud att inneha ett offentligt ämbete.